Bốc xếp và vận chuyển hàng hóa

 

 

Các quy trình cơ bản sử dụng dịch vụ bốc xếp, vận chuyển theo yêu cầu khách hàng:

 

B1: Tiếp nhận thông tin hàng hóa bao gồm tên hàng, kích thước, trọng lượng, số lượng hàng hóa. Địa điểm dỡ hàng và thời gian làm việc từ phía khách hàng ( Qua Mail, zalo, tin nhắn, web...)

 

B2: Lập kế hoạch khảo sát mặt bằng với những hàng có trọng lượng, kích thước lớn, hàng khó dỡ ...

 

B3: Dựa trên khảo sát, phân tích báo giá và gửi báo giá qua mail của khách hàng.

 

B4: Chốt báo giá với khách hàng và xác định thời gian chính xác làm việc dựa theo tiến độ hàng về.

 

B5: Thực hiện công việc.

 

B6: Xuất hóa đơn cho khách hàng.

 

 

* Sử dụng xe nâng, xe cẩu rút hàng hóa từ container. Cẩu hàng hóa máy móc lên tầng, cẩu và lắp đặt máy đưa vào vị trí trong nhà xưởng

 

 

 

 

 

 

* Sử dụng xe nâng từ 2.5 Tấn đến 32 Tấn để rút hàng ra khỏi container và đưa vào vị trí yêu cầu

 

 

* Sử dụng xe nâng từ 2.5 Tấn đến 32 Tấn để rút hàng từ container hoặc phương tiện vận tải.

 

 

* Phục vụ công tác đóng hòm

 

 

* Phá hòm đưa vào vị trí tại nhà xưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đưa hàng hóa lên container

DỊCH VỤ KHÁC