Xe nâng Đông Đô thực hiện di chuyển máy trong xưởng,